Tag: muzem

Jajo/pisanka – symbol przedchrześcijański

Na początku było JAJO. Mam na myśli najbardziej pierwotny mit kreacyjny o kosmicznym jaju, z którego powstał świat[1]. Motyw ten pojawia się w indoeuropejskich materiałach, które stanowią ważne odniesienie i są podstawą badań porównawczych. ToContinue reading